GIA PHẢ TÂN BIÊN

GIA PHẢ TÂN BIÊN

Gia phả xưa viết bằng chữ Hán, chữ Nôm đã dùng những từ riêng để chỉ thế thứ của từng đời như Cao Tổ, Tằng Tổ, Viên Tổ Khảo, Tổ Khảo, Viên Tổ Tỷ, Tổ Tỷ,v.v… mà ngày nay ít ai còn hiểu rõ (giải thích ở đoạn sau). Gia phả tân biên theo thể thức mới về các thập niên sau...
QUÁ TRÌNH LẬP PHẢ!

QUÁ TRÌNH LẬP PHẢ!

Quá trình lập Gia Phả trong xã hội Việt Nam Người ta chưa thể định rõ chắc chắn việc lập Tộc phả, Gia phả ở Việt Nam đã khởi có từ bao giờ, tuy nhiên dự đoán rằng vào thế kỷ 11 và 12, xuyên qua các tác phẩm văn học dưới hình thức “thực lục”, “Ký thuật” về nhân vật,...
GIA PHẢ

GIA PHẢ

GIA PHẢ, GHI NHẬN PHÁT TRIỂN VÀ GIÁO DỤC Gia phả là tập sách ghi những biến chuyển của một gia đình. Một tộc họ được trường tồn qua hàng nhiều trăm năm sẽ có nhièu chi nhánh họ. Bởi vì mỗi thế hệ xưa. Mỗi đời sinh nhiều con, mỗi người con lập ra một Chi nhánh khi nối...
TỘC PHẢ LỊCH SỬ LƯU TRUYỀN CHỦNG HỌ

TỘC PHẢ LỊCH SỬ LƯU TRUYỀN CHỦNG HỌ

Từ hơn 300 năm trước, Nguyên Phước Tộc chia ra nhiều đơn vị, không phải tính theo đời mà theo từng hệ (Chúa và Vua). Mỗi hệ là một nhánh họ lớn. Hệ chia ra phòng, rồi chi phái. Có rất nhiều Gia Phả được hình thành theo từng hệ, phòng này. Nhiều  Phả ghi rõ nguồn...
Gia phả là gì

Gia phả là gì

Một trong những thứ quý báu nhất mà Tổ Tiên thương hay để lại trong các gia đình vọng tộc, thư hương ngày xưa là Gia Phả? Ngày nay không còn mấy gia đình giữ được vật lưu truyền mang tính thiêng liêng này, cho nên con cháu về sau có tinh thần và đời sống lạc lõng. Đa...