GIA PHẢ TÂN BIÊN

GIA PHẢ TÂN BIÊN

Gia phả tân biên khác với gia phả xưa viết bằng chữ Hán, chữ Nôm đã dùng những từ riêng để chỉ thế thứ của từng đời như Cao Tổ, Tằng Tổ, Viên Tổ Khảo, Tổ Khảo, Viên Tổ Tỷ, Tổ Tỷ,v.v… mà ngày nay ít ai còn hiểu rõ (giải thích ở đoạn sau). Gia phả tân biên theo thể thức...
QUÁ TRÌNH LẬP PHẢ!

QUÁ TRÌNH LẬP PHẢ!

Quá trình lập phả trong xã hội Việt Nam Người ta chưa thể định rõ chắc chắn việc lập phả (lập Tộc phả, lập Gia phả) ở Việt Nam đã khởi có từ bao giờ, tuy nhiên dự đoán rằng vào thế kỷ 11 và 12, xuyên qua các tác phẩm văn học dưới hình thức “thực lục”, “Ký thuật” về...
GIA PHẢ

GIA PHẢ

GIA PHẢ, GHI NHẬN PHÁT TRIỂN VÀ GIÁO DỤC Gia phả là tập sách ghi những biến chuyển của một gia đình. Một tộc họ được trường tồn qua hàng nhiều trăm năm sẽ có nhièu chi nhánh họ. Bởi vì mỗi thế hệ xưa. Mỗi đời sinh nhiều con, mỗi người con lập ra một Chi nhánh khi nối...
TỘC PHẢ, GIA PHẢ LỊCH SỬ LƯU TRUYỀN

TỘC PHẢ, GIA PHẢ LỊCH SỬ LƯU TRUYỀN

Tộc phả là gì? Gia phả (hay gia phổ) là cuốn sách ghi chép lại lịch sử các thế hệ của một gia đình hay họ tộc. ùy quy mô và cách viết, Gia phả còn được gọi là Tộc phả (Tộc phổ), Phả ký, Phả chí, Phả hệ, Phả truyền. Các nhà tông thất còn gọi gia phả của vương triều,...
Gia phả là gì? Đại Việt 1 phần mềm làm gia phả tốt nhất?

Gia phả là gì? Đại Việt 1 phần mềm làm gia phả tốt nhất?

Một trong những thứ quý báu nhất mà Tổ Tiên thương hay để lại trong các gia đình vọng tộc, thư hương ngày xưa là Gia Phả? Giao diện phần mềm Gia phả Đại Việt Ngày nay không còn mấy gia đình giữ được vật lưu truyền mang tính thiêng liêng này, cho nên con cháu về sau có...