DI NGÔN –  LỜI ĐỂ LẠI CỦA 1 BẬC TIÊN NHÂN

DI NGÔN – LỜI ĐỂ LẠI CỦA 1 BẬC TIÊN NHÂN

Gia Phả ngày nay, vì lý do cần ích cho giáo dục gia đình, rất cần có phần di ngôn của các bậc tiên nhân. Nếu nhà nào có nhưng “lời để lại” này của các bậc ông cha thì nên chú tọng để vào Gia Phả, chỗ thích hợp nhất, có thể kế tiếp theo đoạn nói về  “Thân thế, sự...
TINH THẦN HIẾU NGHĨA

TINH THẦN HIẾU NGHĨA

HIẾU NGHĨA – Ngày xưa, người ta coi việc nuôi dưỡng người già yếu và thờ phụng Tổ  tiên là quan trọng hàng đầu trong mọi bổn phận làm người. Nói chung một cách nôm na là ”việc Hiếu” . Ngày nay, ở một số gia đình, có phần nào lơ đãng. Việc tái lập Gia Phả là hành...
TINH THẦN GIA PHẢ VÀ CHỮ HIẾU

TINH THẦN GIA PHẢ VÀ CHỮ HIẾU

Gia Phả về lâu dài, trải qua nhiều đời chia ra phân chi, có thể sau thời gian trăm năm, trở thành Tộc Phả. Điều này càng đúng đối với Gia Phả mở đầu một chi nhánh họ, chi nhánh ngày càng lớn ra. Làm gia phả thể hiện chữ hiếu Chữ hiếu (孝 – hiếu thảo, hiếu đễ)...