Ấn Vàng “Hoàng đế chi bảo” được hồi hương năm 2022

Ấn Vàng “Hoàng đế chi bảo” được hồi hương năm 2022

Ấn vàng của Hoàng Đế Chi Bảo Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Hãng Millon đã có thông cáo chính thức việc đưa ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” ra khỏi danh mục cổ vật đấu giá và sẽ huy động mọi nguồn lực thực hiện các giải pháp nhằm hồi hương ấn vàng “Hoàng đế...