Phả ký 1 bước quan trọng khi làm Gia Phả

Phả ký 1 bước quan trọng khi làm Gia Phả

Phả ký là gì? Phả ký là lịch sử tổng hợp, toàn diện, chi tiết của một dòng họ (thực tế là của một chi họ); theo lối văn viết sử, gãy gọn, trong sáng, chọn chữ chính xác, chuyên môn.Từ ký ức và truyền miệng của người trong họ, từ hệ thống mồ mả, các giấy tờ (sổ bộ đời,...
NHÂN KHÍ – CÁCH VẬN DỤNG NHÂN KHÍ

NHÂN KHÍ – CÁCH VẬN DỤNG NHÂN KHÍ

NHÂN KHÍ Từ xa xưa con người đã tìm hiểu về nhân khí Khí của con người được đánh dấu từ lúc chúng ta chào đời – thời điểm chúng ta thở hơi thở đầu tiên, cũng như dấu vân tay, khí của con người chỉ có một và duy nhất. Nhân khí được sinh ra từ trong cơ thể từ...