HƯỚNG DẪN TÙY CHỈNH PHẢ ĐỒ

HƯỚNG DẪN TÙY CHỈNH PHẢ ĐỒ

1. Trước khi tùy chỉnh phả đồ cần làm gì ? Trước khi có thể tùy chỉnh phả đồ người dùng cần nhập thông tin thành viên dòng họ ở “Xây Dựng Phả Hệ” và đặt thành viên Làm tổ phụ, phả đồ sẽ được vẽ tự động từ tổ phụ. Giao diện Xây Dựng Phả Hệ 2. Hướng dẫn tùy...
CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI THIẾT BỊ SỬ DỤNG GIA PHẢ ĐẠI VIỆT ĐƯỢC KHÔNG?

CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI THIẾT BỊ SỬ DỤNG GIA PHẢ ĐẠI VIỆT ĐƯỢC KHÔNG?

🎯Vì là Gia Phả Đại Việt là phần mềm offline nên trong cùng 1 thời điểm chỉ có thể truy cập được trên một thiết bị. Tuy nhiên, phần mềm có thể chuyển đổi lại giữa các thiết bị để sử dụng. 1. Làm cách nào để chuyển đổi thiết bị đối với phần mềm Gia Phả Đại Việt ? Trước...