3 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG TRONG GIA PHẢ ĐẠI VIỆT

3 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG TRONG GIA PHẢ ĐẠI VIỆT

THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG TRONG GIA PHẢ ĐẠI VIỆT Để đảm bảo dữ liệu được bảo mật cũng như tránh bị người lạ sử dụng và biết được thông tin của gia phả dòng họ. Gia Phả Đại Việt cung cấp tài khoản đăng nhập khi vào phần mềm. Tài khoản mặc định của phần mềm với tên đăng nhập...
3 CÂY PHẢ ĐỒ ĐẸP TRONG GIA PHẢ ĐẠI VIỆT

3 CÂY PHẢ ĐỒ ĐẸP TRONG GIA PHẢ ĐẠI VIỆT

PHẢ ĐỒ LÀ GÌ? Phả đồ hay còn gọi là sơ đồ phả hệ, cây phả đồ. Là một sơ đồ biểu thị mối quan hệ các thành viên, chi thứ trong gia đình, dòng tộc. Nhìn vào phả đồ có thể biết được các thành viên các đời, từ tổ tiên cho đến con cháu. Trong sơ đồ phả hệ có chứa nhiều...
BẢNG ĐIỀU CHỈNH 3 LOẠI CÂY GIA PHẢ

BẢNG ĐIỀU CHỈNH 3 LOẠI CÂY GIA PHẢ

THANH ĐIỀU CHỈNH CÂY GIA PHẢ VIDEO HƯỚNG DẪN TẠO và TÙY CHỈNH CÂY GIA PHẢ Các chức năng trong bảng điều khiển Chức năng trong Gia Phả Đại Việt giúp có được cây gia phả tối ưu đẹp 1 Room (phóng to/ thu nhỏ): Chọn chức năng 1/ chọn một điểm mong muốn phóng to/ thu nhỏ/...
5 BƯỚC CƠ BẢN TẠO TIÊU ĐỀ CÂY PHẢ HỆ

5 BƯỚC CƠ BẢN TẠO TIÊU ĐỀ CÂY PHẢ HỆ

Tiêu đề cây phả hệ, phả đồ Tiêu đề phả đồ – Phần trên cùng của phả đồ mang thông tin của dòng họ Chỉnh sửa tiêu đề cây gia phả, phả hệ trong Gia Phả Đại Việt màn hình chỉnh sủa tiêu đề Chọn khung tiêu đề cho cây phả đồ, phả hệ Hiện tại Gia phả Đại Việt đang mặc...
CHỨC NĂNG DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG GIA PHẢ

CHỨC NĂNG DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG GIA PHẢ

màn hình danh sách thành viên Tìm kiếm và hiển thị các thành viên dòng họ. Tại chức năng này sẽ hiển thị toàn bộ các thành viên đã nhập vào phần mềm. Người dùng có thể tìm kiểm theo các bộ lọc. gõ tên thành viên cần tìm, bộ lọc theo giới tính, trạng thái (tất cả, còn...
Đổi tên đăng nhập và mật khẩu của Gia Phả Đại Việt – 2021

Đổi tên đăng nhập và mật khẩu của Gia Phả Đại Việt – 2021

Tên đăng nhập và mật khẩu mặc định của Gia phả Đại Việt là admin. Muốn chuyển đổi thành Tên đăng nhập và mật khẩu của riêng cá nhân. Logo phần mềm Gia phả Đại Việt Vào tap menu chọn chực năng “Thông tin người dùng” Thông tin người dùng – phần mềm Gia...