CÁCH LẬP BÀI VỊ CHO ÔNG BÀ TỔ TIÊN

CÁCH LẬP BÀI VỊ CHO ÔNG BÀ TỔ TIÊN

Những nguyên tắc cơ bản khi lập bài vị: 1. Bài vị trên bàn thờ có thể làm bằng nhiều chất liệu khác nhau. Thông thường sử dụng chất liệu gỗ làm bài vị thờ. 2. Kích thước bài vị thường là: Trong lòng để viết chữ rộng từ 3 đến 4 cm, cao từ 13 đến 21 cm; Kích thước tổng...