Ấn Vàng “Hoàng đế chi bảo” được hồi hương năm 2022

Ấn Vàng “Hoàng đế chi bảo” được hồi hương năm 2022

Ấn vàng của Hoàng Đế Chi Bảo Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Hãng Millon đã có thông cáo chính thức việc đưa ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” ra khỏi danh mục cổ vật đấu giá và sẽ huy động mọi nguồn lực thực hiện các giải pháp nhằm hồi hương ấn vàng “Hoàng đế...
Gia phả, 1 phần của chính sử

Gia phả, 1 phần của chính sử

Trung tâm UNESCO nghiên cứu các dòng họ VN cho biết hiện họ đang nhận tư vấn, bổ sung, hiệu chỉnh hơn 2.500 bản gia phả của hơn 600 dòng họ, chi phái tộc lớn nhỏ ở VN. Gia Phả Đại Việt giúp các dòng họ lập phả hay lập gia phả, lập tộc phả Giữ gia phả là giữ sử nước...