MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC THÀNH LẬP GIA PHẢ

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC THÀNH LẬP GIA PHẢ

Xưa kia, người ta quan niệm đơn giản việc thành lập Gia phả là để ghi nhớ các bậc tiên nhân, mà lo các bổn phận, công việc thờ phụng. Gia đình bác Vũ Bá Tâm đã lập gia phả thành công với phần mềm Gia phả Đại Việt Gia Tộc nào cũng có nhiều người trên trước, việc thờ...
CÁC TÔNG HỌ VIỆT NAM

CÁC TÔNG HỌ VIỆT NAM

Một số đông các bạn trẻ ý thức ngày nay đã có những thắc mắc chính đáng về Tông Họ của đất nước mình. Một số câu hỏi thường được nêu lên là: Một số họ nước ta với Trung Quốc có liên quan gì với nhau không? Như họ Lý, họ Hoàng (Woòng), Huỳnh, Triệu, v.v…Những họ đại...
TỘC HỌ VÀ HUYẾT THỐNG

TỘC HỌ VÀ HUYẾT THỐNG

Công lao của các Tộc họ Việt Nam là rất lớn Đất nước ta hình thành và được gìn giữ cho đến ngày nay, sau một thời kỳ dài mấy ngằn năm tranh thủ tự cường, tự lập bây giờ được hoàn toàn hoà bình, tự chủ là do công lao của tất cả các tộc họ lớn nhỏ góp công sức vào liên...
PHỦ Ý!

PHỦ Ý!

GIA PHẢ MỚI BẮT ĐẦU LÀM LẠI (Phủ Ý?)…… Đối với những Tộc họ, gia đình chẳng may bị thất lạc, tiêu huỷ Gia phả, Tộc phả trong thời kỳ chiến tranh muốn làm lại thì sao? Làm lại gia phả khi bị thất lạc Có trường hợp đặc biệt của một số gia đình được kể sau: Người trong...