NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN VỀ TRA CỨU TỘC HỌ

NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN VỀ TRA CỨU TỘC HỌ

Tạm thời người ta có thể áp dụng nguyên tắc kể sau cho việc tra cứu Tộc Họ: Căn cứ vào sự liệu: Để trích ghi ra những Tộc họ đã cầm quyền, lập triều đại trong lịch sử. cũng do sự liệu, người ta còn ghi nhận thêm những vọng tộc xuyên qua công đức, tên tuổi của một só...

VĂN CÚNG LỄ TANG TỪ KHI MẤT ĐẾN MÃN TANG – PHẦN  5

VĂN CÚNG LỄ TANG TỪ KHI MẤT ĐẾN MÃN TANG – PHẦN 5

LỄ CẢI TÁNG (Lễ sang tiểu, sửa mộ hoặc dời mộ) Hôm nay là ngày.... tháng .... năm ......., tại tỉnh......huyện......xã......thôn........  Hiển khảo (hoặc tỷ).............................................mộ tiền  Than rằng: Thương xót cha (hay mẹ)xưa, vắng xa...

VĂN CÚNG LỄ TANG TỪ KHI MẤT ĐẾN MÃN TANG – PHẦN 4

VĂN CÚNG LỄ TANG TỪ KHI MẤT ĐẾN MÃN TANG – PHẦN 4

LỄ ĐÀM TẾ (Tức là lễ hết tang trừ phục) (Sau 2 năm và 3 tháng dư, chọn một ngày tốt làm lễ: Đắp sửa mộ, rước linh vị vào bàn thờ chính, bỏ bàn thờ tang) Bài 1: Than ôi! Nhớ bóng phụ thân (hoặc mẫu thân); Cách miền trần thế Tủi mắt nhà Thung (nếu là cha hoặc nhà Huyền...

VĂN CÚNG LỄ TANG TỪ KHI MẤT ĐẾN MÃN TANG – PHẦN 3

VĂN CÚNG LỄ TANG TỪ KHI MẤT ĐẾN MÃN TANG – PHẦN 3

LỄ TIỂU TƯƠNG, ĐẠI TƯỜNG ( Giỗ đầu và giỗ thứ hai) Bài 1: Mây che núi Hỗ / Dĩ, muôn dặm mơ màng; Gió thôi cành Thung / Huyên, một vùng nghi ngút. Nhớ thưở trước, một nhà sum họp, vui vầy những ước, đặng trăm năm Mà bấy nay, đôi ngả cách xa, nông nỗi nào ngờ, nên một...

VĂN CÚNG LỄ TANG TỪ KHI MẤT ĐẾN MÃN TANG – PHẦN 2

VĂN CÚNG LỄ TANG TỪ KHI MẤT ĐẾN MÃN TANG – PHẦN 2

LỄ CHẦU TỔ (triều tổ lễ cáo) Sau khi làm lễ Hồi linh ở bàn thờ tang xong thì làm lễ cáo yết với tổ tiên ở bàn thờ chính, nếu là gia đinh nhà con thứ thì yết cáo tại nhà thờ của chi họ, nơi thờ ông bà nội hoặc cụ nội. Hôm nay là ngày….tháng….năm….. Hậu duệ tôn là…………....

VĂN CÚNG LỄ TANG TỪ KHI MẤT ĐẾN MÃN TANG – PHẦN 1

VĂN CÚNG LỄ TANG TỪ KHI MẤT ĐẾN MÃN TANG – PHẦN 1

Từ phong tục tập quán xa xưa người Việt Nam sống với tâm thức: Con người ta sinh ra, lớn lên, dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái, tạo lập công danh sự nghiệp… cuối cùng cũng theo quy luật sinh - lão - bệnh - tử. Do xem và chấp nhận cái chết là quy luật nên người Việt...

PHONG TỤC XƯA VỀ HƯƠNG HOẢ, MA CHAY

PHONG TỤC XƯA VỀ HƯƠNG HOẢ, MA CHAY

THƯỢNG THỌ Thời xưa, tuổi thọ của con người còn ngắn, đến 50 tuổi đã là thọ, nên đến 50 tuổi đã tổ chức mừng thọ. Ban đầu những tuổi 50, 60, 70 được coi là những mốc quan trọng trong cuộc đời con người, người sống đến tuổi này, là đã vượt đến mốc “thọ”, để trải qua...

CỦA HƯƠNG HOẢ,THỪA KẾ HƯƠNG HOẢ

CỦA HƯƠNG HOẢ,THỪA KẾ HƯƠNG HOẢ

CỦA HƯƠNG HOẢ Hương hoả (chữ Hán: 香火) nghĩa gốc là nhang và đèn, nến dùng để tế tự tổ tiên và thần Phật. Từ nghĩa gốc có thêm nghĩa bóng chỉ việc con cháu tế tự tổ tiên, được mượn dùng để chỉ tài sản của một gia đình giao cho thế hệ sau để sinh lợi với mục đích giữ...

LIÊN LẠC NGAY
TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với quý khách và tư vấn miễn phí mọi nội dung liên quan tới GIA PHẢ

Thông tin và nội dung muốn tư vấn