TÍNH KHÍ THẾ NÀO, TƯƠNG LAI THẾ ẤY

TÍNH KHÍ THẾ NÀO, TƯƠNG LAI THẾ ẤY

1. Tính khí của bạn, tiềm ẩn tài vận của bạn. Cảm xúc trên khuôn mặt Khu dân cư vừa mở thêm một siêu thị mới.Thời gian đầu, vì tiện lợi nên mỗi ngày mở cửa ra đều đông kín người. Nhưng lâu dần, tôi phát hiện ra, lượng người tới ngày một ít hơn.Tôi nói chuyện này với...