Nhà nước có hiến pháp, có luật pháp và các văn bản dưới luật. Đoàn thể xã hội có điều lệ. Làng xã có hương ước và họ hàng cũng có quy tắc, luật định nhất định gọi là TỘC ƯỚC

TỘC ƯỚC LÀ GÌ
tộc ước gia quy
Một cuốn sách về tộc ước gia quy

Tộc ước  (hay còn gọi là quy ước dòng họ) có chức năng giúp điều tiết các mối quan hệ giữa tập thể và các cá nhân trong phạm vi một dòng( dòng tộc), được mọi người công nhận và tự giác chấp hành.

Tài liệu này là một trong  những văn bản quan trọng nhất, cùng với gia phả,nhà thờ dòng tộc, mộ phần tổ tiên dòng tộc… tạo nên những giá trị vật thể, phi vật thể của dòng họ, giúp cho dòng họ trường tồn và phát triển. Bản quy ước xây dựng Gia tộc…đã có từ nhiều đời, nó được xây dựng, điều chỉnh, bổ sung theo từng giai đoạn, từng thời kỳ cho phù hợp với sựu phát triển chung của xã hội.

image 16 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
Tộc ước của đại tộc Nguyễn Văn
image 17 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
QUY ƯỚC CỦA GIA TỘC HỌ LẠI VIỆT NAM

Gia Phả Đại Việt giúp các dòng họ lập phả hay lập gia phả, lập tộc phả

Phần mềm quản lý gia phả


Các thẻ liên quan: Gia phả, Gia Phả Đại Việt, Kiến thức gia phả, phần mềm gia phả, toc uoc