NHÀ THỜ RIÊNG CỦA GIA ĐÌNH

NHÀ THỜ RIÊNG CỦA GIA ĐÌNH

Đây không phải là Tổ miếu của phân chi họ mà là một gian nhà dành riêng để thờ, thường thì thờ ba đời. Ông bà cố (cụ), ông bà, cha mẹ. Nhà thờ này cũng có thể thờ ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ. Hoặc là ông bà nội và cha mẹ hai bên, tuỳ theo sắp đặt của gia trưởng,...
QUAN ĐIỂM VỀ THỜ PHỤC TỔ TIÊN.

QUAN ĐIỂM VỀ THỜ PHỤC TỔ TIÊN.

Tổ tiên sinh ra ông bà, ông bà sinh ra cha mẹ, cha mẹ ra mình. Người con hiếu thảo phải biết ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ. Và đã hiếu với cha mẹ phải hiếu với ông bà tổ tiên tức là nguồn gốc của mình. Lúc ông bà, cha mẹ còn sống, con cháu phải phụng dưỡng, phải tuần...