3 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG TRONG GIA PHẢ ĐẠI VIỆT

3 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG TRONG GIA PHẢ ĐẠI VIỆT

THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG TRONG GIA PHẢ ĐẠI VIỆT Để đảm bảo dữ liệu được bảo mật cũng như tránh bị người lạ sử dụng và biết được thông tin của gia phả dòng họ. Gia Phả Đại Việt cung cấp tài khoản đăng nhập khi vào phần mềm. Tài khoản mặc định của phần mềm với tên đăng nhập...
XEM VÀ XÁC ĐỊNH HƯỚNG BẾP

XEM VÀ XÁC ĐỊNH HƯỚNG BẾP

Xem và Xác định hướng bếp Hầu hết tại các hộ gia đình đều hiểu lầm câu nói “Đàn ông làm nhà, đàn bà làm bếp, do đó mọi người cứ nhầm tưởng là lấy tuổi đàn ông để làm nhà và hướng bếp thì lấy tuổi đàn bà. Đây là một cách nghĩ sai lầm, bởi trong phép đặt bếp, ban thờ,...
TÌM HIỂU VỀ BÁT QUÁI

TÌM HIỂU VỀ BÁT QUÁI

TÌM HIỂU CHUNG VỀ BÁT QUÁI Bát quái là các biểu tượng tượng trưng cho sự chuyển hóa của ngũ hành trong mọi tình huống có thể xảy ra trong thế giới tự nhiên và con người. Bát quái là nền móng cơ bản hình thành nên 64 quẻ của Kinh Dịch. Mỗi quái thể hiện các dạng chuyển...
2 NGUYÊN TẮC XEM XÉT SƠN THỦY VÀ HÌNH THẾ TRONG PHONG THỦY

2 NGUYÊN TẮC XEM XÉT SƠN THỦY VÀ HÌNH THẾ TRONG PHONG THỦY

NGUYÊN TẮC DỰA VÀO SƠN THUỶ Nguyên tắc nương dựa theo sơn thuỷ là nguyên tắc tối cơ bản nhất của Phong thuỷ, sơn mạch đại địa là khởi nguyên của năng lượng, thuỷ là mẹ của vạn vật, nếu không có mạch nước mạch núi thì con người và vạn vật không thể tồn tại. Nương theo...
TỘC ƯỚC GIA PHẢ

TỘC ƯỚC GIA PHẢ

Nhà nước có hiến pháp, có luật pháp và các văn bản dưới luật. Đoàn thể xã hội có điều lệ. Làng xã có hương ước và họ hàng cũng có quy tắc, luật định nhất định gọi là TỘC ƯỚC TỘC ƯỚC LÀ GÌ Một cuốn sách về tộc ước gia quy Tộc ước  (hay còn gọi là quy ước dòng họ)...