THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG TRONG GIA PHẢ ĐẠI VIỆT

Để đảm bảo dữ liệu được bảo mật cũng như tránh bị người lạ sử dụng và biết được thông tin của gia phả dòng họ. Gia Phả Đại Việt cung cấp tài khoản đăng nhập khi vào phần mềm.

Tài khoản mặc định của phần mềm với tên đăng nhập và mật khẩu đều là chữ admin

Để thay đổi thông tin đăng nhập trong Gia Phả Đại Việt, quý khách cần thực hiện các bước sau đâu

Bước 1: Mở ứng dụng và đăng nhập với tài khoản hiện tại. Tài khoản mặc định của phần mềm có tên đăng nhập và mật khẩu đều là admin

Cửa sổ đăng nhập người dùng của Gia Phả Đại Việt
Cửa sổ đăng nhập của Gia Phả Đại Việt

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, quý khách chọn menu Thông Tin Người Dùng ở bên trái phía dưới của menu như trong ảnh

Menhu thông tin người dùng bên trái phía dưới của menu hệ thống
Menhu thông tin người dùng bên trái phía dưới của menu hệ thống

Bước 3: màn hình thay đổi thông tin đăng nhập người dùng sẽ được mở ra và người dùng có thể thay đổi thông tin đăng nhập dễ dàng

image 57 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
Đổi thông tin người dùng trong Gia Phả Đại Việt

Sau 3 bước trên, quý khách có thể thay đổi được thông tin người dùng. Quý khách lưu ý lưu lại thông tin đăng nhập để tránh bị quên.

Trong trước hợp bị quên thông tin đăng nhập quý khách vui lòng liên lạc qua email hotro@giaphadaiviet.com hoặc liên lạc tới số điện thoại 024.37877529 từ 9h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 để được hỗ trợ.

Gia Phả Đại Việt giúp các dòng họ lập phả hay lập gia phả, lập tộc phả, hay tham khảo tại link sau

Phần mềm Quản lý gia phả

Các thẻ liên quan: Gia Phả Đại Việt, Người Dùng, Phần Mềm Quản Lý Gia Phả