NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN VỀ TRA CỨU TỘC HỌ

NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN VỀ TRA CỨU TỘC HỌ

Tạm thời người ta có thể áp dụng nguyên tắc kể sau cho việc tra cứu Tộc Họ: Căn cứ vào sự liệu: Để trích ghi ra những Tộc họ đã cầm quyền, lập triều đại trong lịch sử. cũng do sự liệu, người ta còn ghi nhận thêm những vọng tộc xuyên qua công đức, tên tuổi của một só...
NHÀ THỜ RIÊNG CỦA GIA ĐÌNH

NHÀ THỜ RIÊNG CỦA GIA ĐÌNH

Đây không phải là Tổ miếu của phân chi họ mà là một gian nhà dành riêng để thờ, thường thì thờ ba đời. Ông bà cố (cụ), ông bà, cha mẹ. Nhà thờ này cũng có thể thờ ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ. Hoặc là ông bà nội và cha mẹ hai bên, tuỳ theo sắp đặt của gia trưởng,...
GIA PHẢ TÂN BIÊN

GIA PHẢ TÂN BIÊN

Gia phả xưa viết bằng chữ Hán, chữ Nôm đã dùng những từ riêng để chỉ thế thứ của từng đời như Cao Tổ, Tằng Tổ, Viên Tổ Khảo, Tổ Khảo, Viên Tổ Tỷ, Tổ Tỷ,v.v… mà ngày nay ít ai còn hiểu rõ (giải thích ở đoạn sau). Gia phả tân biên theo thể thức mới về các thập niên sau...
QUÁ TRÌNH LẬP PHẢ!

QUÁ TRÌNH LẬP PHẢ!

Quá trình lập Gia Phả trong xã hội Việt Nam Người ta chưa thể định rõ chắc chắn việc lập Tộc phả, Gia phả ở Việt Nam đã khởi có từ bao giờ, tuy nhiên dự đoán rằng vào thế kỷ 11 và 12, xuyên qua các tác phẩm văn học dưới hình thức “thực lục”, “Ký thuật” về nhân vật,...
GIA PHẢ

GIA PHẢ

GIA PHẢ, GHI NHẬN PHÁT TRIỂN VÀ GIÁO DỤC Gia phả là tập sách ghi những biến chuyển của một gia đình. Một tộc họ được trường tồn qua hàng nhiều trăm năm sẽ có nhièu chi nhánh họ. Bởi vì mỗi thế hệ xưa. Mỗi đời sinh nhiều con, mỗi người con lập ra một Chi nhánh khi nối...