Nhà thờ của gia đình không phải là Tổ miếu của phân chi họ mà là một gian nhà dành riêng để thờ, thường thì thờ ba đời.

Ông bà cố (cụ), ông bà, cha mẹ. Nhà thờ này cũng có thể thờ ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ. Hoặc là ông bà nội và cha mẹ hai bên, tuỳ theo sắp đặt của gia trưởng, từng thời.

Còn có thể gọi Gia Từ, tức là nhà thờ riêng của từng gia đình chỉ những nhà giàu mới có thể có riêng một ngôi nhà để thờ. Tại những gia đình bình thường, bàn thờ được thiết lập ngay trong nhà, nếu khá hơn một chút, người ta có thể sắp xếp trong nhà có quy củ thì dành riêng một tầng, nếu nhà có lầu, hay một phòng riêng để thờ cho trang nghiêm.

Một nhà thờ riêng tiêu biểu trong gia đình
Một nhà thờ tiêu biểu trong gia đình

            Cũng có những gia đình con thứ không phải cúng giỗ, đáng lẽ không cần phải có một bàn thờ tuy nhiên vì lòng thành kính đối với tổ tiên, người ta cũng lập ra bàn thờ để thờ vọng, và để cúng vọng trong những ngày giỗ, và vì lý do gì người ta không thể tới nhà trưởng tộc hay gia trưởng (huynh trưởng) được, nhất là trong trường hợp ở xa, không thể như mọi người hàng năm về dữ giỗ Tết.

Phả Ký hay gia phả cũng thường được đặt trang nghiêm trong khu thờ của gia đình
Phả Ký hay gia phả cũng thường được đặt trang nghiêm trong khu thờ của gia đình
Ban thờ trong nhà thờ họ Trương Việt Nam
Ban thờ trong nhà thờ họ Trương Việt Nam

Ngày nay trong khu thờ riêng của gia đình cũng thường đặt các cuốn gia phả hoặc treo phả đồ để thể hiện sự tôn kính tới gia đình tốt tiên.

Gia Phả Đại Việt là một sản phẩm tiêu biểu trong việc làm gia phả cho các gia đình dòng họ.

Phần mềm Quản lý gia phả của AKB Software cũng có thể là một lựa chọn tốt.

Các thẻ liên quan: Gia phả, nhà thờ, phần mềm gia phả