VẤN ĐỀ TRÙNG TU, PHỤC CHẾ, TÁI THIẾT HAY TÔN TẠO TỪ ĐƯỜNG, MỘ TỔ

VẤN ĐỀ TRÙNG TU, PHỤC CHẾ, TÁI THIẾT HAY TÔN TẠO TỪ ĐƯỜNG, MỘ TỔ

Trùng tù (sửa chữa lại): tức là trên cơ sở từ đường có sẵn do đời cha ông kiến tạo, qua nhiều năm bị dột nát, mối mọi hư hỏng một phần, nay chủ trương con chúa tu bổ sửa chữa lại.  Phục chế: cũng là sửa chữa nhưng đòi hỏi phải sửa chữa y nguyên như dạng ban đầu, kể cả...
TỪ ĐƯỜNG (NHÀ THỜ)

TỪ ĐƯỜNG (NHÀ THỜ)

Người xưa cho rằng từ đường và phần mộ là nơi quy tụ linh khí quan trọng nhất của từng dòng họ. Đặc biệt là trong các ngày giỗ, tết… thì từ đường (nhà thờ) còn là nơi tụ hội con cháu trong dòng họ,… Khác với đền chùa miếu điện thường được xây trong thôn xóm, để cho...
PHẦN MỘ TỔ TIÊN

PHẦN MỘ TỔ TIÊN

Người xưa cho rằng Từ Đường và Phần Mộ tổ tiên là nơi quy tụ linh khí quan trọng nhất của dòng họ. Đặc biệt là trong các ngày giỗ, tết… thì từ đường còn là nơi tụ hội con cháu trong dòng họ,… Khác với Đền, Chùa, Miếu, Điện thường được xây trong thôn xóm, để cho con...
NHÀ THỜ RIÊNG CỦA GIA ĐÌNH, 1 VIỆC HIẾU NGHĨA

NHÀ THỜ RIÊNG CỦA GIA ĐÌNH, 1 VIỆC HIẾU NGHĨA

Nhà thờ của gia đình không phải là Tổ miếu của phân chi họ mà là một gian nhà dành riêng để thờ, thường thì thờ ba đời. Ông bà cố (cụ), ông bà, cha mẹ. Nhà thờ này cũng có thể thờ ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ. Hoặc là ông bà nội và cha mẹ hai bên, tuỳ theo sắp đặt...