LỄ CHẦU TỔ (triều tổ lễ cáo)

Sau khi làm lễ Hồi linh ở bàn thờ tang xong thì làm lễ cáo yết với tổ tiên ở bàn thờ chính, nếu là gia đinh nhà con thứ thì yết cáo tại nhà thờ của chi họ, nơi thờ ông bà nội hoặc cụ nội.

Lễ chầu tổ để cáo yết với tổ tiên ở bàn thờ chính
Lễ chầu tổ để cáo yết với tổ tiên ở bàn thờ chính

Hôm nay là ngày….tháng….năm…..

Hậu duệ tôn là………….

Vâng theo lệnh của mẫu thân ( nếu là mẹ hoặc phụ thân nếu là cha) và các chú bác, cùng với anh rể, chị gái và các em trai gái, dâu rể, con cháu nội ngoại.

Kính cáo Tổ Tiên:

Vì có: Hiển Khảo ( hoặc Hiển Tỷ)…… thọ chung ngày……nay đã an tang xong, làm Lễ Hồi Linh.

Kính theo lễ nghi phong tục, xin kính dâng lễ vật gồm hương hoa chuối oản, trầu câu, đèn nến, xôi gà thịt rượu, gọi là lễ bạc tâm thành. (Nếu sắp lễ có những thứ khác thì khi khấn tùy theo đồ lễ mà kể ra)

Kính cẩn quỳ trước linh vị của: Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, liệt vị Tiên linh. Trình thưa rằng:

        Vật vốn nhờ trời

        Người sinh nhờ Tổ

        Xót nay phu thân (hoặc phụ mẫu)

        Theo Tiên theo Tổ

        Sơ ngu vừa đặt tế diên

        Nghĩ trước nghĩ sau

        Vật mọn kính bày lễ số.

        Ngửa trông chứng giám lòng thành;

        Cúi nguyện phù trì bảo hộ.

Cẩn cáo

image 67 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
VĂN CÚNG LỄ TANG - PHẦN 2 - LỄ CHẦU TỔ 1 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói

LỄ TIÊU TỊCH ĐIỆN VĂN (Lễ cúng cơm trong trăm ngày)

Than ôi! Thương nhớ phụ thân (hoặc mẫu thân), bỏ về cõi thợ

Gót thừa vân, nghĩ đã xa khơi;

Lòng ái nhật; nghĩ càng tủi hổ.

Lưng cơm bát nước, miếng trân cam, tỏ dạ kính thành;

Sớm rượu trưa tràm đạo thần hôn, giữ lòng ái mộ.

Ngậm ngùim hồn phách biết về đâu; Tưởng tượng bóng hình còn mái đó

Ôi! Thương ôi!

image 68 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
VĂN CÚNG LỄ TANG - PHẦN 2 - LỄ CHẦU TỔ 2 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói

LỄ CHUNG THẤT VÀ TỐT KHÓC (Tức là lễ 49 ngày và 100 ngày)

Chung thất là hết một tuần 7 ngày, tốt khóc là thôi khóc

Bài 1 (49 ngày):

Phụ/ mẫu thân đi đâu, vội vàng chi mấy!

Trời cao soi thấu, thảm thiết muôn phần.

Thương thay

Cõi đời giấc mộng, hình ảnh phù vân.

Sớm tối xoay vần, tính vừa bốn chín.

Thoi đưa thấm thoắt, chung thất tới tuần

Gia đình sửa lễ cúi dâng.

Lễ nghi tỏ lòng hiếu kính.

Bài 2 (49 hoặc 100 ngày)

Núi Hỗ sao mờ, nhà Thung bóng xế (Nếu là cha)/ Núi Dĩ sao mờ, nhà Huyên bóng xế (nếu là mẹ)

 Tình nghĩa cha sinh mẹ dưỡng, biết là bao;

 Công ơn biển rộng, trời cao khôn xiết kể.

 Mấy lâu nay: Thở than trầm mộng mơ màng;

 Tưởng nhớ âm dương vắng vẻ.

 Sống thời lai lai láng láng, hớn hở chừng nào!

 Thác thời kể tháng kể ngày, buồn tênh mọi lẽ!

 Ngày qua tháng lại, tính đến nay Chung Thất (hoặc Tốt Khốc) tới tuần;

 Lễ bạc tâm thành gọi là có nén nhang kính tế.

Than ôi!

xem thêm về Cúng cải táng

Gia Phả Đại VIệt giúp các dòng họ làm gia phả trọn gói, cây gia phả tối ưu.

Phần mềm quản lý gia phả

Các thẻ liên quan: Gia phảphần mềm gia phả