Tổ tiên sinh ra ông bà, ông bà sinh ra cha mẹ, cha mẹ ra mình. Người con hiếu thảo phải biết ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ. Và đã hiếu với cha mẹ phải hiếu với ông bà tổ tiên tức là nguồn gốc của mình.

Lúc ông bà, cha mẹ còn sống, con cháu phải phụng dưỡng, phải tuần theo những lời dạy bảo của các người. Phải lựa ý chiều chuộng ăn ở sao để cho các người được hài lòng.

Tổ tiên sinh ra ông bà, ông bà sinh ra cha mẹ, cha mẹ ra mình. Người con hiếu thảo phải biết ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ. Và đã hiếu với cha mẹ phải hiếu với ông bà tổ tiên tức là nguồn gốc của mình.
Gia đình 4 thế hệ

Khi các ông bà cha mẹ trăm tuổi, ngoài việc lo ma chay chôn cất, con cháu phải thờ cúng cũng như thờ cúng các tổ tiên về trước.

unnamed Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
QUAN ĐIỂM VỀ THỜ PHỤC TỔ TIÊN. 1 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói

Thờ cúng tổ tiên nghĩa là lập bàn thờ tại nhà và cúng bái trong những ngày sóc vọng giỗ Tết….

Thờ phụng tổ tiên do lòng thành kính và biết ơn của con cháu đối với cha mẹ, ông bà cụ kỵ đã khuất….

“Cây có gốc mới nở nhành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”. Thì con người ta phải có tổ tiên mới có thể có mình được. Bỏ tổ tiên không thờ phụng tức là quên nguồn gốc. Huống chi ông bà là những người đã sinh đưỡng ra cha mẹ và cha mẹ là những người đã sinh dưỡng mình….

Qua việc thờ phụng tổ tiên của người Việt, người đã khuất và người còn sống luôn luôn như có một sự liên lạc mật thiết. Sự thờ cúng chính là môi trường gặp gỡ của thế giới hữu hình và thế giới tâm linh thiêng liêng.

Đối với người Việt Nam, chết chưa phải là chết hẳn, thể xác tuy chết, nhưng linh hồn vẫn còn và vẫn hằng lưi tới với gia đình. Thể xác tiêu tan nhưung linh hồn bất diệt.

Tục cũng lại còn tin rằng vong hồn các người khuất thường luôn ngự trên bàn thờ để gần gũi con cháu, theo dõi con cháu trong công việc hàng ngày và giúp đỡ con cháu trong những trường hợp hợp cần thiết.

anh dep gia dinh ngay le 035107359 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
QUAN ĐIỂM VỀ THỜ PHỤC TỔ TIÊN. 2 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói

Sự tin tưởng vong hồn ông bà cha mẹ ngự trên bàn thờ có ảnh hưởng nhiều đến hành động của người sống. Nhiều người vì sợ vong hồn cha mẹ buồn đã tránh những hành vi xấu xa. Và đôi khi định làm một công việc gì cũng suy tính kỹ lưỡng, xem công việc đó lúc sinh thời cha mẹ có chấp nhận hay không. Người ta sợ mang tội bất hiếu nếu làm cho vong hồn ông bà cha mẹ phải tủi hổ qua hành động của mình.

Hình ảnh trong bài theo nguồn internet.

công ty TNHH liên doanh phần mềm AKB Software được thành lập vào tháng 1 năm 2008, đến này AKB tập trung vào những cụm dịch vụ như sau

  • Phát triển các sản phẩm phần mềm/CNTT chất lượng cao cho khách hàng Nhật Bản và Việt Nam
  • Phát triển các sản phẩm có giá trị cho xã hội như Phần mềm Quản lý Gia Phả, Tưới cây thông minh iLanCan, Nhà thông minh AnFa
  • Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dựa trên công nghệ mới như IoT, BigData, AI…
  • Cung cấp các dịch vụ về kỹ thuật trong lĩnh vực IT.

Công ty AKB Software cung cấp các phần mềm giúp các dòng họ quản lý gia phả một cách thuận thiện, tiết kiệm…

Link tham khảo

Gia Phả Đại Việt 

Phần mềm quản lý gia
phả

Các thẻ liên quan: phần mềm gia phả, phaphadaiviet, thờ cúng tổ tiền