QUY LUẬT VẬN HÀNH

Mọi vận đều biển hoá và thay đổi không ngừng, có mối liên quan trương hỗ và kết nối với nhau. Tuy nhiên đều có nguyên tacwcs và quy luật. Hết mùa đông thì đến mùa xuân và sự hồi sinh. Hết đêm thì đến ngày. Hết chiến tranh thì đến hoà bình. Qua thất vọng rồi đến hy vọng…

Nguyên tắc vận hành trong phong thủy
Nguyên tắc vận hành trong phong thủy

Để đại được bất cứ điều gì, quy tắc chung là phải chấp nhận mặt trái của nó. Sự phân cực của hai mặt đối lập này được gọi là thuyết âm dương. Đó là một trong những nguyên tắc tối cơ bản của phong thuỷ. Phong thuỷ hiện đại lấy con người, mục đích sinh sống làm việc của con người làm trọng tâm. Sau đây xin giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản khi chúng ta vận dụng để thực hành phong thuỷ.

NGUYÊN TẮC HỆ THỐNG CHỈNH THỂ VÀ CHUẨN MỰC

Một môn khoa học hoàn chỉnh phải có một chỉnh thể hệ thống thống nhất. Trước đây chugns ta hay bắt gặp những mảnh vụn của một lý thuyết hợp nhất nên có cảm tưởng rằng Phong thuỷ là môn khoa học phiến diện thiếu tính hệ thống. Kỳ thực nó phải dự trên một chỉnh thể hệ thống luận. Kỳ thực nó pahir dựa trên một chỉnh thể hệ thống luận, lấy con người làm trung tâm của thiên nhiên, bao quát thiên địa vạn vật, hoàn cảnh xung quanh con người có nhiều yếu tố khác nhau, chúng có mối liên hệ tương hỗ, hạn chế, thương hô tồn tại, tương hỗ đối lập và chuyển hoá.

image 51 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
La bàn, thước đo chuẩn mực trong phong thủy

Phong thuỷ học có mục đích truy tìm những nhân tố này, xem xét để tối ưu hoá kết cấu giữa các nhân tố tìm sự tổ hợp tốt đẹp nhất. Phong thuỷ luôn quan tâm chú ý đến tính chất chỉnh thể của hoàn cảnh. Như vậy ứng dụng nguyên tắc này vào môn Phong thuỷ là phải xem xét thấu đáo tất cả các nhân tố xung quanh môi trường, phối hợp, loại bỏ và tương tác chúng theo một hệ thống thống nhất và đặt con người trung tâm.

image 54 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
Phong thủy có nhiều ứng dụng trong đời sống tâm linh của người Việt

NGUYÊN TẮC NHÂN -ĐỊA HÀI HOÀ VÀ CÂN ĐỐI

Nguyên tắc này là căn cứ tính chất của hoàn cảnh khách quan để thích nghi với mục đích, phương thức sinh hoạt của con người. Nước ta địa hình phức tạp, đồi núi sông hồ đa dạng, địa mạch kéo dài, thổ dưỡng khí hậu đa dạng, địa hình thiếu đồng nhất. Mỗi vùng mỗi miền có một đặc trưng riêng về đất đai, mạch núi mạch sông, khí khậu, lượng mưa, rừng nhiều ít. Miền Tây Bắc thì núi non trùng điệp, khí hậu lạnh cần tàng phong tụ khí, tránh khi lạnh xâm nhập, tránh lụt lội lở đất.

nguyên tắc nhân địa hài hòa và cân đối
nhân địa hài hòa và cân đối

Miền Nam thì nắng nhiều, mưa ít phòng hoả hoạn, hạn hán. chính vì thế phải phân hoạch cụ thể mỗi vùng thì phù hợp với Phong thuỷ như thế nào, từ đó có cách thức hài hoà với điều kiện sinh sống và làm việc của con người.

Sách Phong thuỷ thực hành.

ảnh sưu tầm nguồn internet.

Xem thêm về Nhân KhíSinh Khí

Gia Phả Đại Việt giúp các dòng họ lập phả hay lập gia phả, lập tộc phả. Bên cạnh đó Phần mềm quản lý gia phả cũng là một sản phẩm dễ sử dụng.