NGUYÊN TẮC “TOẠ BẮC – HƯỚNG NAM”

Đối với các tỉnh phía bắc, chịu ảnh hưởng chủ yếu của khí hậu nhiệt đới giố mùa, gió mùa thường thổi vào từ hướng Bắc mang theo khí lạnh nên gọi là âm phong, chủ hại cho sức khoẻ con người và mọi vật. Phương nam thuoengf có gió đông nam ấm áp, nhiều hơi nước gọi là dương phong tốt mang nhiều dương khí. Thường nhà cửa từ xưa đều chọn toạ bắc hướng nam vì vừa tránh được lạnh, vừa lấy được gió mát nam mùa hè.

NGUYÊN TẮC "TOẠ BẮC - HƯỚNG NAM"
NGUYÊN TẮC “TOẠ BẮC – HƯỚNG NAM”

Tuy nhiên đối với các khu vực ở miền nam thì sự suy luận lại đảo ngược, phương Bắc lại là phương tốt để lập hướng. Thông qua việc ngũ hành âm dương hoá các phương vị đã phản ánh được tính chất của khí hậu và sự vận chuyển các luồng khí theo thời gian và không gian.

Phong thủy có nhiều ứng dụng trong đời sống tâm linh của người Việt
Phong thủy có nhiều ứng dụng trong đời sống tâm linh của người Việt

NGUYÊN TẮC HÀI HOÀ TẠI TRUNG TÂM

Xét trong một chỉnh thể thống nhất, Phong thuỷ tối quan trọng sự hài hoà âm dương, thể hiện ở nguyên lý nhà cửa phải hài hoà cân đồi, không cao không thấp, không nghiêng lệch, thường được thiết kế theo nguyên tắc cân đối, đối xứng theo hình chữ Tam, chứ Tứ.

NGUYÊN TẮC HÀI HOÀ TẠI TRUNG TÂM
NGUYÊN TẮC HÀI HOÀ TẠI TRUNG TÂM

Nếu hình thế quá cao thì gọi là cô dương không tốt chủ sự thái quá. Nếu hình thế quá thấp gọi là cô âm chử sự bất cập, đòi hỏi phải cao vừa phải, cân xứng. Sau khi xây dựng nên các công trình sẽ hình thành nên trường khí, sự vận chuyển của khí phụ thuộc rất nhiều vào quy hoạch kiến trúc.

Phải lấy khí uốn lượn hữu tình, tụ khí, tránh khí bị trực xạ, tản mát, minh đường cần rộng thoáng vừa với huyệt để dùng khí trước khi tụ lại huyệt. Lấy một toà nhà trung tâm làm chính, các phương tả hữu phải thiết kế phù trợ cho trung tâm, tránh to lớn hoặc cách xa trung tâm.

nguồn sách Phong thuỷ thực hành.

Xem thêm về Nhân KhíSinh Khí

Gia Phả Đại Việt giúp các dòng họ lập phả hay lập gia phả, lập tộc phả. Bên cạnh đó Phần mềm quản lý gia phả cũng là một sản phẩm dễ sử dụng.