PHONG THUỶ CHIA LÀM HAI LĨNH VỰC: ÂM TRẠCH VÀ DƯƠNG TRẠCH

ÂM TRẠCH:

Là Đất dùng để chôn người chết, còn gọi là mồ mả. Phong thuỷ cho rằng, nếu người chết được chôn vào một nơi đất tốt về phong thuỷ thì truyền được phúc đức cho con cháu đời sau.

PHONG THUỶ CHIA LÀM HAI LĨNH VỰC: ÂM TRẠCH VÀ DƯƠNG TRẠCH
PHONG THUỶ CHIA LÀM HAI LĨNH VỰC: ÂM TRẠCH VÀ DƯƠNG TRẠCH

DƯƠNG TRẠCH:

Là đất được dùng vào mục đích làm nhà cửa, đình, chùa, miếu mạo, thôn xóm, làng mạc, thị trấn, thành phố.

Dương trạch là phải hài hoà với thiên nhiên, có môi trường tốt đẹp, làm cho con người thấy vui tươi, mạnh khoẻ, hạnh phúc. Dương trạch tốt tức là môi trường tốt.

6df1dc7f371bcfc11907a9a9c5a0b6b6 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG PHONG THUỶ - ÂM TRẠCH (P.3) 1 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói

Người xưa quan niệm số mệnh của một con người không chỉ phụ thuộc vào bản thân người đó (tức giờ, ngày, tháng, năm sinh) mà còn chịu ảnh hưởng của âm phần và dương phần. Phong thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể thay đổi hoàn toàn mệnh vận. Nó là nhân tố quyết định sự thành bại. Nếu phong thuỷ tốt sẽ giúp giảm thiểu được tai hoạ khi vào vận xấu, giúp gia tăng sự thành công và may mắn khi vào vận tốt.

Đời sống hiện đại, âm trạch rất được quan tâm từ sớm
Đời sống hiện đại, âm trạch rất được quan tâm từ sớm

Xét về nguyên lý cơ bản thì phong thuỷ âm trạch và phong thuỷ dương trạch có nhiều điểm tương đồng.

Ở khía cạnh mộ phần của người chết và nhà ở của người sống âm dương cách biệt, không giống nhau. Vì thế kỹ thuật ứng dụng trong âm trạch và dương trạch cũng khác nhau.

nguồn sách Phong thuỷ thực hành

ảnh sưu tầm nguồn internet

Xem thêm về Nhân KhíSinh Khí

Gia Phả Đại Việt giúp các dòng họ lập phả hay lập gia phả, lập tộc phả. Bên cạnh đó Phần mềm quản lý gia phả cũng là một sản phẩm dễ sử dụng.

Các thẻ liên quan: giaphadaiviet, phanmemquanlygiapha