Thờ ông bà là tập tục ý nghĩa nhất của dân tộc Việt Nam. Thờ ông bà không phải là tôn giáo như có người nói là “Đạo thờ ông bà”. Là một đạo giáo thì phải có giáo chủ, có người trung gian hành đạo, thuyết giảng đạo lý là các nhà truyền đạo, tu sĩ và phải có cơ sở hành đạo như chùa chiền, nhà thờ tôn giáo.

      Thờ ông bà không có những điều kiện đó mà do lòng tự phát của con người. Thờ ông bà cũng không phải là tín ngưỡng, vì tín ngưỡng thì có thể tin hay không tin trước một thuyết lý tôn giáo. Thờ ông bà không thể không tin mà phải có lòng tin trước những vị có thật ở trước mắt, đã thật sự sống và lưu truyền lại huyết mạch. Ông bà hữu hình chớ không phải vô hình như các đấng thiêng liêng trong các tôn giáo.

      Vì thế, thờ ông bà là hành động xác tin nơi những người có thật. Thờ ông bà còn thể hiện quyết tâm của con người về lòng tin nơi Tộc họ.

      Người có tín ngưỡng, đặt niềm tin vào một tôn giáo, có thể không đồng quan điểm với một tôn giáo khác, nhưng vẫn phải đặt lòng tin nơi sự hiện hữu của tổ tiên, ông bà, cha mẹ mình và vẫn phải thờ kính ông bà cha mẹ mình.

      Do vậy mà bất cứ gia đình Việt Nam nào, cho dù theo tín ngưỡng tôn giáo nào đi chăng nữa cũng dành riêng một chỗ, cụ thể là bàn thờ, để thờ tông tổ, ông bà, cha mẹ mình.

      Để giúp cho mọi người trong gia đình nung nấu tấm lòng hiếu nghĩa với các thế hệ qua đời. Gia Phả luôn là chứng minh nhắc nhở ngày giờ sống và chết của những thế hệ đó, để con cháu dành những thời gian riêng biệt trong năm cho dầu có bận rộn nhiều việc hay ở xam để tưởng nhớ và kỷ niệm. thời gian đó gọi là giỗ kỵ, có làm tiệc với thức ăn trang trọng để cúng kiếng và cũng là để cho con cháu quây quần với nhau ăn chung trong tình huyết nhục đậm đà.

      Trong dịp giỗ kỵ này, Gia Phả được đem ra đọc, như đã từng nói ở đoạn trước. Từ đó, con cháu có thể ôn lại hay mới được học thêm những kinh nghiệm sống do ông bà cha mẹ để lại. Gia Phả mặc nhiên tạo thành một lớp học, có buổi học thiêng liêng với những bài học cụ thể , thiết thực nhất, trong một môi trường, không khí ấm cúng, thuận lợi nhất.

      Nhờ đó, gia huấn và gia phong có cơ hội tồn tại và phát triển lan rộng.

các hình ảnh trong bài được lấy nguồn từ internet.

Các thẻ liên quan: giapha, Kiến thức gia phả, thờ phụng tổ tiên