KÍCH HOẠT GIA PHẢ ĐẠI VIỆT

KÍCH HOẠT GIA PHẢ ĐẠI VIỆT

Có 04 bước cơ bản kích hoạt GIA PHẢ ĐẠI VIỆT Bước 1: Sau khi cài đặt phần mềm, chạy chương trình sẽ nhận được thông báo thông báo đang dùng phiên bản miễn phí 30 thành viên Bước 2: Kích vào nút “ĐỒNG Ý” bảng thông tin để kích hoạt phần mềm Điền đầy đủ...
TÊN VÀ THỨ BẬC TIÊN NHÂN

TÊN VÀ THỨ BẬC TIÊN NHÂN

Có mấy vấn đề cần lưu trong Tộc Phả, Gia Phả xưa: Tính cách quan trọng: Ở mỗi đời, người xưa chú trọng đến công danh, cách ăn ở trong xã hội, các tên và mồ mả. Tất cả đều phải được ghi đầy đủ.Công danh: Nếu rõ công danh sự nghiệp, đức độ.Cách ăn ở: Kể lại tất cả những...
VIỆC THỜ PHỤNG TỔ TIÊN

VIỆC THỜ PHỤNG TỔ TIÊN

Thờ ông bà là tập tục ý nghĩa nhất của dân tộc Việt Nam. Thờ ông bà không phải là tôn giáo như có người nói là “Đạo thờ ông bà”. Là một đạo giáo thì phải có giáo chủ, có người trung gian hành đạo, thuyết giảng đạo lý là các nhà truyền đạo, tu sĩ và phải có cơ sở hành...