HƯƠNG HOẢ – 1 TÀI SẢN TỔ TIÊN ĐỂ LẠI CHO ĐỜI SAU

HƯƠNG HOẢ – 1 TÀI SẢN TỔ TIÊN ĐỂ LẠI CHO ĐỜI SAU

CỦA HƯƠNG HOẢ Hương hoả (chữ Hán: 香火) nghĩa gốc là nhang và đèn, nến dùng để tế tự tổ tiên và thần Phật. Từ nghĩa gốc có thêm nghĩa bóng chỉ việc con cháu tế tự tổ tiên, được mượn dùng để chỉ tài sản của một gia đình giao cho thế hệ sau để sinh lợi với mục đích giữ...