PHONG TỤC XƯA VỀ HƯƠNG HOẢ, MA CHAY

PHONG TỤC XƯA VỀ HƯƠNG HOẢ, MA CHAY

THƯỢNG THỌ Thời xưa, tuổi thọ của con người còn ngắn, đến 50 tuổi đã là thọ, nên đến 50 tuổi đã tổ chức mừng thọ. Ban đầu những tuổi 50, 60, 70 được coi là những mốc quan trọng trong cuộc đời con người, người sống đến tuổi này, là đã vượt đến mốc “thọ”, để trải qua...