2 NGUYÊN TẮC XEM XÉT SƠN THỦY VÀ HÌNH THẾ TRONG PHONG THỦY

2 NGUYÊN TẮC XEM XÉT SƠN THỦY VÀ HÌNH THẾ TRONG PHONG THỦY

NGUYÊN TẮC DỰA VÀO SƠN THUỶ Nguyên tắc nương dựa theo sơn thuỷ là nguyên tắc tối cơ bản nhất của Phong thuỷ, sơn mạch đại địa là khởi nguyên của năng lượng, thuỷ là mẹ của vạn vật, nếu không có mạch nước mạch núi thì con người và vạn vật không thể tồn tại. Nương theo...