QUÁ TRÌNH LẬP PHẢ!

QUÁ TRÌNH LẬP PHẢ!

Quá trình lập phả trong xã hội Việt Nam Người ta chưa thể định rõ chắc chắn việc lập phả (lập Tộc phả, lập Gia phả) ở Việt Nam đã khởi có từ bao giờ, tuy nhiên dự đoán rằng vào thế kỷ 11 và 12, xuyên qua các tác phẩm văn học dưới hình thức “thực lục”, “Ký thuật” về...