QUÁ TRÌNH LẬP PHẢ!

QUÁ TRÌNH LẬP PHẢ!

Quá trình lập Gia Phả trong xã hội Việt Nam Người ta chưa thể định rõ chắc chắn việc lập Tộc phả, Gia phả ở Việt Nam đã khởi có từ bao giờ, tuy nhiên dự đoán rằng vào thế kỷ 11 và 12, xuyên qua các tác phẩm văn học dưới hình thức “thực lục”, “Ký thuật” về nhân vật,...