Ngũ hành là gì ?

Người xưa thấy có 5 loại vật chất chính: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và đem các hiện tượng trong thiên nhiên vào trong cơ thể con người và xếp theo 5 loại vật chất trên gọi là 5 hành. Ngũ hành còn có ý nghĩa nữa là sự vận động, chuyển hóa các vật chất trong thiên nhiên và của tạng phủ trong cơ thể.

HOẢ KHÍ

Hỏa khí là một thành phần của Ngũ Hành
Hỏa khí

THỔ KHÍ

tho khi Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
5 NHẬN DẠNG NGŨ HÀNH THÔNG QUA HÌNH DẠNG CỦA NGÔI NHÀ 1 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói

KIM KHÍ

kim khi Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
5 NHẬN DẠNG NGŨ HÀNH THÔNG QUA HÌNH DẠNG CỦA NGÔI NHÀ 2 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói

THUỶ KHÍ

thuy khi Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
5 NHẬN DẠNG NGŨ HÀNH THÔNG QUA HÌNH DẠNG CỦA NGÔI NHÀ 3 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói

MỘC KHÍ

moc khi Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
5 NHẬN DẠNG NGŨ HÀNH THÔNG QUA HÌNH DẠNG CỦA NGÔI NHÀ 4 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói

Trên đây là hình dạng các ngôi nhà có thể nhận biết thông qua 5 hành.

Xem thêm: Sinh khí

Phần mềm Quản lý gia phả

Các thẻ liên quan: giaphadaiviet