TIÊN THIÊN BÁT QUÁI – HẬU THIÊN BÁT QUÁI

TIÊN THIÊN BÁT QUÁI


– Biểu thị sự cân bằng, hài hòa và hoàn hảo.

– Là tám nguồn năng lượng khí được cân bằng nhờ nguồn đối xứng. Ví dụ: Trời cân bằng với đất, nước được cân bằng bởi lửa,…

– Tiên thiên bát quái hoàn toàn tĩnh tại, nó không vận động, không biến hóa và không có sự tương tác lẫn nhau.

HẬU THIÊN BÁT QUÁI

– Tuân theo chu trình với các thay đổi, biến hóa của âm và dương, từ đó tạo nên vạn vật.

Trong phong thủy, hậu thiên bát quái dùng để phân tích sự vận động của các nguồn năng lượng khí tự nhiên và con người.

TIÊN THIÊN – HẬU THIÊN

Tiên thiên Bát quái thể hiện một hiện thực lý tưởng trong đó các nguồn năng lượng khí của tự nhiên và con người ở trạng thái cân bằng hoàn hảo. Hậu thiên Bát quái biểu thị sự vận động, biến đổi, tương tác giữa các nguồn năng lượng khí của tự nhiên và con người.

Các thẻ liên quan: giaphadaiviet