Tương quan trong bát quái

Âm Dương chính là lý thuyết bao trùm tất cả lý thuyết khác thông qua quy luật vận động của hai khí Âm Dương tạo thành vũ trụ và vạn vật. Âm thịnh thì Dương suy, đến đỉnh điểm thì Dương lại thịnh và Âm lại suy cứ thế tuần hoàn biến đổi. Quy luật Âm Dương biểu đạt bằng hình tròn. Sự vận động của Âm Dương là vi tế và không thể số hoá chi tiết được.

Bát Quái chính là một sự số hoá cụ thể hoá quy luật Âm Dương, hình tròn được chia thành 8 phần tương ứng với 8 mặt cắt điển hình của Âm Dương. Hình Bát Giác nội tiếp chứa trong hình tròn phản ánh Bát Quái là một cụ thể số hoá của quy luật Âm Dương, là sự định lượng hoá quy luật Âm Dương. 8 trạng thái của Âm Dương được biểu đạt thành 8 quái khác nhau.

Ngay Bát quái cũng có hai đồ hình, Tiên Thiên Bát Quái phản ánh sự vận động của vũ trụ thời kỳ đầu, áp dụng cho những bài toán vũ trụ, tự nhiên ở quy mô lớn. Hậu Thiên Bát Quái phản ánh sự vận động của vũ trụ thời kỳ sau, áp dụng cho con người và những bài toán quy mô nhỏ. Tuy nhiên giữa hai đồ hình này như hai mô hình tương giao, sự vận dụng đòi hỏi linh hoạt và còn cần khám phá nghiên cứu rất nhiều sự phối hợp của chúng sao cho hiệu quả.

image 78 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
Ngũ hành tương sinh tương khắc

Cơ chế tương tác của các yếu tố vật chất được thống nhất bằng thuyết Ngũ Hành. Thuyết Ngũ Hành ra đời giải thích được đầy đủ sự tương tác vận động của vật chất, mặc dù thế giới vật chất vốn vô cùng phức tạp và đa dạng. Ngũ Hành được biểu đạt như một hình Ngũ Giác nội tiếp trong hình tròn Âm Dương phản ánh mặt định tính của Âm Dương.

Như vậy 3 học thuyết trên đủ làm thành 3 tiền đề trụ cột tạo thành một lý thuyết thống nhất để giải thích mọi quy luật vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy. Hiện nay chúng ta đã biết được những ứng dụng to lớn của lý thuyết vĩ đại này như Nhân học, Thiên Văn học, Dự đoán học,…nhưng trong tương lai, còn cần khai thác, nghiên cứu, khám phá thêm nhiều khảo cứu mới để hoàn chỉnh lý thuyết vĩ đại này làm tiền đề cho các môn khoa học khác. Điều này còn đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các nhà nghiên cứu văn hoá Phương Đông.

Các mối quan hệ tương quan trong bát quái
3 MỐI QUAN HỆ TƯƠNG QUAN TRONG BÁT QUÁI 1 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói

TIÊN THIÊN BÁT QUÁI – HẬU THIÊN BÁT QUÁI

BatQuaiDo 1 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
3 MỐI QUAN HỆ TƯƠNG QUAN TRONG BÁT QUÁI 2 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói

TIÊN THIÊN BÁT QUÁI


– Biểu thị sự cân bằng, hài hòa và hoàn hảo.

– Là tám nguồn năng lượng khí được cân bằng nhờ nguồn đối xứng. Ví dụ: Trời cân bằng với đất, nước được cân bằng bởi lửa,…

– Tiên thiên bát quái hoàn toàn tĩnh tại, nó không vận động, không biến hóa và không có sự tương tác lẫn nhau.

HẬU THIÊN BÁT QUÁI

– Tuân theo chu trình với các thay đổi, biến hóa của âm và dương, từ đó tạo nên vạn vật.

Trong phong thủy, hậu thiên bát quái dùng để phân tích sự vận động của các nguồn năng lượng khí tự nhiên và con người.

TIÊN THIÊN – HẬU THIÊN

Tiên thiên Bát quái thể hiện một hiện thực lý tưởng trong đó các nguồn năng lượng khí của tự nhiên và con người ở trạng thái cân bằng hoàn hảo. Hậu thiên Bát quái biểu thị sự vận động, biến đổi, tương tác giữa các nguồn năng lượng khí của tự nhiên và con người.

Phả đồ đẹp là một việc cần rất nhiều thời gian, nếu cần hỗ trợ tư vấn quý khách có thể liên lạc tới công ty để nhận được sự hỗ trợ, thông tin liên hệ có thể tìm thấy tại https://giaphadaiviet.com/gia-pha-dai-viet-lien-he/

Phần mềm quản lý gia phả

Các thẻ liên quan: giaphadaiviet