Cách thêm thành viên

  • Cách thứ nhất: Thêm thành viên tại chức năng “Phả đồ dòng họ”/ màn hình xây dựng phả hệ/ kích chuột vào ô đỏ “thêm thành viên”.
màn hình chính
  • Cách thứ hai: Tại chức năng “Danh sách thành viên”/ kích chuột vào “thêm mới thành viên”.
Danh sách thành viên

==>>> Khi kích chuột vào một trong hai cách trên

màn hình dưới sẽ hiển thị

thêm mới thành viên

Nhập đầy đủ thông tin hiện có của thành viên.

ví dụ: tên/ giới tính/ nguyên quán/ quốc tịch/ ngày tháng năm sinh…..

Lưu ý: muốn nhập ngày mất cần tích vào ô “Đã mất” ở dưới khung ảnh.

Chọn ảnh đại diện cho thành vien

Ấn nút “LƯU THÔNG TIN” để lưu thông tin vừa nhập.

Mỗi thành viên trong dòng họ đều có những thông tin như Liên hệ/ Nghề nghiệp/ giáo dục/ sự kiện…. để các đời sau có thể hiểu về thế hệ trước.

Do đó, Phần mềm cũng có thêm các chức năng để người dùng có thể lưu trữ.

Nơi nhập thông tin nghề nghiệp
Nơi nhập thông tin giáo dục

Trong quá trình sửa dụng nếu cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Điện thoại: (+84 24) 3787 7526 (Từ 8:00 đến 17:30, thứ 2 đến thứ 6)
Email: hotro@giaphadaiviet.com (24/24)

Cảm ơn Quý khách hàng!