HƯỚNG DẪN TÙY CHỈNH PHẢ ĐỒ

HƯỚNG DẪN TÙY CHỈNH PHẢ ĐỒ

1. Trước khi tùy chỉnh phả đồ cần làm gì ? Trước khi có thể tùy chỉnh phả đồ người dùng cần nhập thông tin thành viên dòng họ ở “Xây Dựng Phả Hệ” và đặt thành viên Làm tổ phụ, phả đồ sẽ được vẽ tự động từ tổ phụ. Giao diện Xây Dựng Phả Hệ 2. Hướng dẫn tùy...