VĂN CÚNG LỄ TANG TỪ KHI MẤT ĐẾN MÃN TANG – PHẦN 4

VĂN CÚNG LỄ TANG TỪ KHI MẤT ĐẾN MÃN TANG – PHẦN 4

LỄ ĐÀM TẾ (Tức là lễ hết tang trừ phục) (Sau 2 năm và 3 tháng dư, chọn một ngày tốt làm lễ: Đắp sửa mộ, rước linh vị vào bàn thờ chính, bỏ bàn thờ tang) Bài 1: Than ôi! Nhớ bóng phụ thân (hoặc mẫu thân); Cách miền trần thế Tủi mắt nhà Thung (nếu là cha hoặc nhà Huyền...