VĂN CÚNG LỄ TANG – PHẦN  5 – LỄ CẢI TÁNG

VĂN CÚNG LỄ TANG – PHẦN 5 – LỄ CẢI TÁNG

Bốc mộ hay cải táng mộ là một trong những phong tục tập quán, truyền thống lâu đời của người Việt, nhằm thể hiện sự thành kính đối với ông bà tổ tiên. Đặc biệt để làm lễ cải táng cần thực hiện nghi lễ rất quan trọng và chỉn chu trong từng công việc, mời bạn đọc tìm...
VĂN CÚNG LỄ TANG – PHẦN 4 – LỄ ĐÀM TẾ

VĂN CÚNG LỄ TANG – PHẦN 4 – LỄ ĐÀM TẾ

LỄ ĐÀM TẾ (Tức là lễ hết tang trừ phục) (Sau 2 năm và 3 tháng dư, chọn một ngày tốt làm lễ: Đắp sửa mộ, rước linh vị vào bàn thờ chính, bỏ bàn thờ tang) lễ đàm tế trong lễ tang Bài 1: Than ôi! Nhớ bóng phụ thân (hoặc mẫu thân); Cách miền trần thế Tủi mắt nhà Thung...