TỪ ĐƯỜNG (NHÀ THỜ)

TỪ ĐƯỜNG (NHÀ THỜ)

Người xưa cho rằng từ đường và phần mộ là nơi quy tụ linh khí quan trọng nhất của từng dòng họ. Đặc biệt là trong các ngày giỗ, tết… thì từ đường còn là nơi tụ hội con cháu trong dòng họ,… Khác với đền chùa miếu điện thường được xây trong thôn xóm, để cho con cháu qua...