5 BƯỚC CƠ BẢN TẠO TIÊU ĐỀ CÂY PHẢ HỆ

5 BƯỚC CƠ BẢN TẠO TIÊU ĐỀ CÂY PHẢ HỆ

Tiêu đề cây phả hệ, phả đồ Tiêu đề phả đồ – Phần trên cùng của phả đồ mang thông tin của dòng họ Chỉnh sửa tiêu đề cây gia phả, phả hệ trong Gia Phả Đại Việt màn hình chỉnh sủa tiêu đề Chọn khung tiêu đề cho cây phả đồ, phả hệ Hiện tại Gia phả Đại Việt đang mặc...