TÊN VÀ THỨ BẬC TIỀN NHÂN

TÊN VÀ THỨ BẬC TIỀN NHÂN

Khi lập gia phả, Tiền Nhân luôn được quan tâm đặc biệt với các tên gọi khác nhau từ thời cổ xưa Tiền Nhân luôn được quan tâm tìm hiểu mỗi khi lập gia phả Có mấy vấn đề cần lưu trong Tộc Phả, Gia Phả xưa: Tính cách quan trọng: Ở mỗi đời, người xưa chú trọng đến công...