CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI THIẾT BỊ SỬ DỤNG GIA PHẢ ĐẠI VIỆT ĐƯỢC KHÔNG?

CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI THIẾT BỊ SỬ DỤNG GIA PHẢ ĐẠI VIỆT ĐƯỢC KHÔNG?

🎯Vì là Gia Phả Đại Việt là phần mềm offline nên trong cùng 1 thời điểm chỉ có thể truy cập được trên một thiết bị. Tuy nhiên, phần mềm có thể chuyển đổi lại giữa các thiết bị để sử dụng. 1. Làm cách nào để chuyển đổi thiết bị đối với phần mềm Gia Phả Đại Việt ? Trước...