PHẦN MỘ TỔ TIÊN

PHẦN MỘ TỔ TIÊN

Người xưa cho rằng Từ Đường và Phần Mộ tổ tiên là nơi quy tụ linh khí quan trọng nhất của dòng họ. Đặc biệt là trong các ngày giỗ, tết… thì từ đường còn là nơi tụ hội con cháu trong dòng họ,… Khác với Đền, Chùa, Miếu, Điện thường được xây trong thôn xóm, để cho con...