Gia phả là gì? Đại Việt 1 phần mềm làm gia phả tốt nhất?

Gia phả là gì? Đại Việt 1 phần mềm làm gia phả tốt nhất?

Một trong những thứ quý báu nhất mà Tổ Tiên thương hay để lại trong các gia đình vọng tộc, thư hương ngày xưa là Gia Phả? Giao diện phần mềm Gia phả Đại Việt Ngày nay không còn mấy gia đình giữ được vật lưu truyền mang tính thiêng liêng này, cho nên con cháu về sau có...