VĂN CÚNG LỄ TANG TỪ KHI MẤT ĐẾN MÃN TANG – PHẦN 3

VĂN CÚNG LỄ TANG TỪ KHI MẤT ĐẾN MÃN TANG – PHẦN 3

LỄ TIỂU TƯƠNG, ĐẠI TƯỜNG ( Giỗ đầu và giỗ thứ hai) Bài 1: Mây che núi Hỗ / Dĩ, muôn dặm mơ màng; Gió thôi cành Thung / Huyên, một vùng nghi ngút. Nhớ thưở trước, một nhà sum họp, vui vầy những ước, đặng trăm năm Mà bấy nay, đôi ngả cách xa, nông nỗi nào ngờ, nên một...