TÌM HIỂU VỀ BÁT QUÁI

TÌM HIỂU VỀ BÁT QUÁI

TÌM HIỂU CHUNG VỀ BÁT QUÁI Bát quái là các biểu tượng tượng trưng cho sự chuyển hóa của ngũ hành trong mọi tình huống có thể xảy ra trong thế giới tự nhiên và con người. Bát quái là nền móng cơ bản hình thành nên 64 quẻ của Kinh Dịch. Mỗi quái thể hiện các dạng chuyển...