Sau khi cài đặt/ đăng nhập. Màn hình làm việc được mở ra.

màn hình làm việc chính

với màn hình làm việc có 08 chức năng chính

menu chức năng
  • Phả đồ dòng họ“: tại chức năng này cho phép nhập thông tin của các thành viên, xây dựng phả đồ.
  • Thông tin dòng họ” : cung cấp thông tin chính về dòng họ, thông kê trạng thái, số lượng thành viên….
  • Danh sách thành viên“: Hiện thị thông tin từng thành viên.
danh sách thành viên
  • Chức năng “Sự Kiện“: Nhập thông tin sự kiện trong dòng họ, hiển thị các sự kiện đã, đang và sắp diễn ra. giúp quản lý theo dõi dễ dàng.
  • Chức năng “Hệ thống“: Giúp người dùng khôi phục và sao lưu dữ liệu của dòng họ đã nhập. Tránh hỏng mất dữ liệu khi máy tính gặp sự cố. Giúp chuyển đổi máy tính nhanh chóng.
  • Chức năng “Thông tin – Hỗ trợ” : Chức năng cung cấp thông tin phần mềm, thông tin liên lạc để người dùng có thể gọi khi cần hỗ trợ.
  • Chức năng “Cập nhật“: Là chức năng giúp người dùng cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm.
thông báo phiên bản đang sử dụng
  • Chức năng “Thông tin người dùng“: Chức năng dùng để thay đổi tên và mật khẩu đăng nhập phần mềm Gia phả Đại Việt.
Thay đổi tên và mật khẩu đăng nhập

Trong quá trình sửa dụng nếu cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Điện thoại: (+84 24) 3787 7526 (Từ 8:00 đến 17:30, thứ 2 đến thứ 6)
Email: hotro@giaphadaiviet.com (24/24)

Cảm ơn Quý khách hàng!

Các thẻ liên quan: giaphadaiviet, phanmemquanlygiapha