Cúng tất niên trong ngày 30 Tết, trước giờ Tý ngày 1 tháng Giêng, giờ nào cúng cũng được

đồ lễ đêm giao thừa cúng tất niên
đồ lễ đêm giao thừa cúng tất niên

 Đồ lễ:

   Gồm lễ chay cho bàn thờ Phật; lễ chay và lễ mặn cho bàn thờ Thần linh và Gia tiên.

    Đồ lễ gồm có:

Hương nến (hoặc đèn dầu) nước, hoa, mâm ngũ quả (có cho cả bàn thờ Phật, bàn thờ Thần linh và Gia tiên), trái cây, kẹo bánh ngọt, oản phẩm, trầu cau, tiền thật, mâm cơm rượu cúng tất niên, có bánh chưng và các bánh Tết khác nếu có.

Nên có hoa Đào hoặc hoa Mai. Mâm ngũ quả giữ đến hết 3 ngày Tết. Thắp hương vòng liên tục cho hết 3 ngày Tết.

Chú ý: Mọi đồ lễ đều phải tươi thơm, không bị ôi thiu hoặc nhiễm hóa chất độc. 

Lời khấn:  

a/ Khấn tại ban thờ Phật:

Con kính lạy Đức Phật… (mà gia chủ đang thờ).
   Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp, ngày tất niên của năm ……………,

Tín chủ chúng con là… (họ tên chồng), cùng phu thê… (họ tên vợ) và các con cháu trong nhà có chút lễ mọn

Xin thành tâm kính dâng Đức Phật. Thay mặt gia đình, con xin có lới chúc mừng năm mới đến Đức Phật nhân dịp đón Xuân về.

Con xin đội ơn Đức Phật trong năm qua đã phù hộ độ trì, dìu dắt chúng con gặp được nhiều may mắn. Cúi xin Đức Phật giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật, tiếp tục phù hộ cho gia đình chúng con.

Xin kính lạy (3 lần 3 vái).

image 21 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
Cúng tất niên là một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam

b/ Khấn tại ban thờ Thần linh và Gia tiên:

Con lạy kính lạy các Chư Phật mười phương (3 lần 3 vái).

Con lạy ngài Thiên quan hành khiển năm ……………………..

Con lạy các quan Thần linh Thổ công, Thần long mạch… cai quản vùng chúng con ở.

Con lạy ông bà Tổ tiên dòng họ…

  Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm………………., Tín chủ chúng con là… (họ tên chồng), cùng phu thê… (họ tên vợ) và các con cháu trong nhà có chút lễ mọn, mâm cơm rượu, xin thành tâm kính dâng:

–     Ngài Thiên quan hành khiển năm ………,

–     Các vị Thần linh khu vực, Thần linh tại gia, Thần long mạch… cai quản vùng chúng con ở,

–     Ông Bà tổ tiên dòng họ….

Cúi xin các vị Thiên quan, Tôn quan, Ông Bà tổ tiên hiển linh trước án, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho gia đình chúng con.

Chúng con xin đội ơn ngài Thiên quan hành khiển năm nay, các vị Tôn Thần, Ông Bà tổ tiên trong năm đã phù hộ độ trì cho chúng con được nhiều thành đạt và nhiều may mắn.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được chứng giám và phù hộ độ trì.

Xin kính lạy (3 lần 3 vái).

image 20 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
Lễ cúng tất niên chiều 30 Tết là nghi thức văn hóa cổ truyền của Việt Nam

Nguồn sưu tầm.

Gia Phả Đại Việt giúp các dòng họ lập phả hay lập gia phả, lập tộc phả

Phần mềm quản lý gia phả