bdk Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
THANH ĐIỀU CHỈNH CÂY GIA PHẢ

VIDEO HƯỚNG DẪN TẠO và TÙY CHỈNH CÂY GIA PHẢ

Các chức năng trong bảng điều khiển

Chức năng trong Gia Phả Đại Việt giúp có được cây gia phả tối ưu đẹp
Chức năng trong Gia Phả Đại Việt giúp có được cây gia phả tối ưu đẹp

1 Room (phóng to/ thu nhỏ):

Chọn chức năng 1/ chọn một điểm mong muốn phóng to/ thu nhỏ/ di chuyển chuột giữa là có thể phóng to/ thu nhỏ điểm trên phả đồ.

2 Các loại thẻ của từng thành viên hiển thị trong cây gia phả:

Thẻ dọc, thẻ ngang, thẻ rút gọn…..

3 Phả đồ hiển thị trên màn hình làm việc với tỉ lệ phần trăm

4 Thiết lập phả đồ vừa với màn hình làm việc

5 Tối ưu kích thước chiều ngang của phả đồ

6 Cụ tổ trong phả đồ

7 Căn giữa phả đồ trong khổ giấy

8 Cây cơ bản

9 Cây mở rộng

10 Cây ghép

trang cuoi Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói Gia phả Đại Việt
BẢNG ĐIỀU CHỈNH 3 LOẠI CÂY GIA PHẢ 1 Gia phả Đại Việt - Dịch vụ gia phả trọn gói

Cây gia phảđẹp là một việc cần rất nhiều thời gian, nếu cần hỗ trợ tư vấn quý khách có thể liên lạc tới công ty để nhận được sự hỗ trợ, thông tin liên hệ có thể tìm thấy tại https://giaphadaiviet.com/gia-pha-dai-viet-lien-he/

Phần mềm quản lý gia phả