Việt Nam ta từ trước đã theo chế độ phụ hệ nên người trông coi hương hỏa trong nhà thờ thường để cho chi trưởng nam.

Nhà thờ của dòng trưởng nam sẽ được gọi là nhà thờ đại tôn đây là nơi lưu giữ gia phả gốc và thờ phụng tổ tiên, những người khai sinh ra dòng tộc.

Trường hợp khi chi trưởng nam tuyệt (mất) không có người nối tiếp thì chi thứ sẽ nhận trách nhiệm thờ phụng tiếp theo đó. Và cứ như vậy từ đời này truyền sang đời khác để bàn thờ luôn ngát hương hỏa, luôn có không khí ấm cúng.

Không chỉ có nhà thờ đại tôn các chi họ được mỗi nhánh họ khác nhau có thể được phép xây dựng riêng để thờ ông tổ chi trưởng đó.Trăm sự của dòng tộc đều được đặt dưới quyền điều hành của Chủ tế.

Chủ tế : Thường là tộc trưởng hoặc người cao niên nhất trong họ và vài người trung niên làm bồi tế. Họ là những người được toàn sự tín nhiệm của dòng họ.

Người giữ việc hương khói cho nhà thờ gia tộc thường là một người trong tộc họ, có điều kiện hơn các người khác ở chỗ có nhà ở gần Từ đường. Họ dễ dàng qua lại trông coi hương khói, dọn dẹp nhà thờ họ cũng như là trông coi thường xuyên.Bất kì từ đường nào cũng cần có sự bố trí phù hợp nhiệm vụ của từng người.

Có như vậy, việc quản lý, duy trì nhà từ đường trở nên dễ dàng và xuôi thuận hơn. Nhà thờ tổ tiên là một bản sắc văn hóa dân tộc cần được gìn giữ và phát huy.Gia đình chính là hạt nhân nòng cốt để xây dựng xã hội. Đất việt có hơn 2000 dòng họ lớn, nhỏ hợp thành xã hội.

Vì vậy, việc giáo dục trong dòng họ là vô cùng quan trọng trong công cuộc xây dựng xã hội hiện đại. Truyền thống xây nhà thờ họ, kính nhớ tổ tiên mãi mãi cần được bảo tồn và phát huy.

Xã hội càng phát triển thì truyền thống càng không thể mai một, hãy để nó trở thành điểm tựa vững chắc trong bộn bề của cuộc sống.

Các thẻ liên quan: giaphadaiviet, phanmemquanlygiapha