Gia Phả Đại Việt phiên bản mới nhất

Gia Phả Đại Việt với mong muốn đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, chúng tôi luôn lắng nghe và hoàn thiện sản phẩm của mình.

Dưới dây là thông tin về các lần nâng cấp của Gia Phả Đại Việt

Phiên bản mới 4.2.1.8 ngày 20/02/2023

– Sửa lỗi chèn thẻ cây tối ưu

– Xử lý một số lỗi hiển thị

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phiên bản mới 4.1.0.7 ngày 10/02/2022

– Sửa lỗi chèn thẻ cây tối ưu cân bằng khi dùng cây gộp và thành viên GỘP từ trên xuống

– Cải thiện cách hiển thị cây tối ưu cân bằng, giúp cây đẹp và cân đối hơn

– Xử lý một số lỗi hiển thị

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phiên bản mới 4.1.0.5 ngày 28/01/2022

– Sửa một số lỗi cây tối ưu cân bằng

– Xử lý một số lỗi hiển thị

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phiên bản mới 4.0.9.6 ngày 29/11/2021

– Sửa một số lỗi cây tối ưu cân bằng

 – Cải thiện cách hiển thị cây tối ưu cân bằng, giúp cây đẹp và cân đối hơn

– Xử lý một số lỗi hiển thị

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phiên bản mới 4.0.8.9 ngày 01/11/2021

– Sửa một số lỗi cây tối ưu cân bằng

– Xử lý một số lỗi hiển thị

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 Phiên bản mới 4.0.8.6 ngày 12/10/2021

 – Cải tiến tốc độ, thêm chức năng thêm thành viên tại menu

 – Sửa một số lỗi cây tối ưu CÂN BẰNG GIÚP PHẢ ĐỒ ĐẸP HƠN

 – Xử lý một số lỗi hiển thị

 

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phiên bản mới 4.0.8.5 ngày 01/10/2021

– Cải tiến tốc độ, thêm chức năng xóa ảnh đại diện của thành viên

– Sửa một số lỗi cây tối ưu CÂN BẰNG GIÚP PHẢ ĐỒ ĐẸP HƠN

– Xử lý một số lỗi hiển thị

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phiên bản mới 4.0.8.2 ngày 25/09/2021

– Cải tiến bản WORD khi xuất thông tin thành viên

– Xử lý một số lỗi lưu thông tin và xuất thông tin thành viên ra file Word

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phiên bản mới 4.0.8.1 ngày 20/09/2021

 – Bổ Sung cây tối ưu CÂN BẰNG GIÚP PHẢ ĐỒ ĐẸP HƠN  

 – Cải tiến chế độ vẽ cây tối ưu

– Xử lý một số lỗi hiển thị

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phiên bản mới 4.0.8.0 ngày 17/09/2021

– Bổ sung tính năng Export và Import dữ liệu từ Excel tại màn hình Danh sách Thành Viên

– Cải tiến chế độ vẽ cây tối ưu, khắc phục vấn đề căn giữa trang giấy

– Cải tiến việc xuất Phả đồ ra PDF theo nhánh

– Xử lý một số lỗi hiển thị

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phiên bản 4.0.7.7 cập nhật ngày 18/09/2021

– Cải tiến chế độ vẽ cây tối ưu

– Cải tiến việc xuất Phả đồ ra PDF

– Xử lý một số lỗi hiển thị