Phiên bản mới 4.1.0.7 ngày 10/02/2022

– Sửa lỗi chèn thẻ cây tối ưu cân bằng khi dùng cây gộp và thành viên GỘP từ trên xuống

– Cải thiện cách hiển thị cây tối ưu cân bằng, giúp cây đẹp và cân đối hơn

– Xử lý một số lỗi hiển thị

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phiên bản mới 4.1.0.5 ngày 28/01/2022

– Sửa một số lỗi cây tối ưu cân bằng

– Xử lý một số lỗi hiển thị

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phiên bản mới 4.0.9.6 ngày 29/11/2021

– Sửa một số lỗi cây tối ưu cân bằng

 – Cải thiện cách hiển thị cây tối ưu cân bằng, giúp cây đẹp và cân đối hơn

– Xử lý một số lỗi hiển thị

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phiên bản mới 4.0.8.9 ngày 01/11/2021

– Sửa một số lỗi cây tối ưu cân bằng

– Xử lý một số lỗi hiển thị

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 Phiên bản mới 4.0.8.6 ngày 12/10/2021

 – Cải tiến tốc độ, thêm chức năng thêm thành viên tại menu

 – Sửa một số lỗi cây tối ưu CÂN BẰNG GIÚP PHẢ ĐỒ ĐẸP HƠN

 – Xử lý một số lỗi hiển thị

 

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phiên bản mới 4.0.8.5 ngày 01/10/2021

– Cải tiến tốc độ, thêm chức năng xóa ảnh đại diện của thành viên

– Sửa một số lỗi cây tối ưu CÂN BẰNG GIÚP PHẢ ĐỒ ĐẸP HƠN

– Xử lý một số lỗi hiển thị

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phiên bản mới 4.0.8.2 ngày 25/09/2021

– Cải tiến bản WORD khi xuất thông tin thành viên

– Xử lý một số lỗi lưu thông tin và xuất thông tin thành viên ra file Word

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phiên bản mới 4.0.8.1 ngày 20/09/2021

 – Bổ Sung cây tối ưu CÂN BẰNG GIÚP PHẢ ĐỒ ĐẸP HƠN  

 – Cải tiến chế độ vẽ cây tối ưu

– Xử lý một số lỗi hiển thị

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phiên bản mới 4.0.8.0 ngày 17/09/2021

– Bổ sung tính năng Export và Import dữ liệu từ Excel tại màn hình Danh sách Thành Viên

– Cải tiến chế độ vẽ cây tối ưu, khắc phục vấn đề căn giữa trang giấy

– Cải tiến việc xuất Phả đồ ra PDF theo nhánh

– Xử lý một số lỗi hiển thị

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phiên bản 4.0.7.7 cập nhật ngày 18/09/2021

– Cải tiến chế độ vẽ cây tối ưu

– Cải tiến việc xuất Phả đồ ra PDF

– Xử lý một số lỗi hiển thị