TỔNG QUAN CHUNG VỀ BÁT QUÁI

Bát quái là các biểu tượng tượng trưng cho sự chuyển hóa của ngũ hành trong mọi tình huống có thể xảy ra trong thế giới tự nhiên và con người.

Bát quái là nền móng cơ bản hình thành nên 64 quẻ của Kinh Dịch. Mỗi quái thể hiện các dạng chuyển động và biến dịch. Trong phong thủy, chuyển động, biến dịch, tương tác của khí, kết hợp với yếu tố thời gian, không gian quyết định môi trường sống xung quanh nó.

Từ sự hỗn độn (không có gì), hình thành sinh ra thái cực có âm dương, và chính sự tương tác không ngừng giữa âm và dương đã sinh ra tử tượng và bát quái. Xem hình minh họa bên dưới, chúng ta sẽ hình dung được quá trình hình thành nên bát quái.

• Chúng ta hình dung Dương” và “Âm” giống như Cha” và “Mẹ”, mỗi loại sinh ra được hai “con” (“con” ở đây người ta thường gọi nó là “Tượng”).

• Mỗi “con” tương ứng, chúng ta thấy “hào” dưới cùng thường gọi là hào đầu tương ứng với hào dương hay hào âm, khi ta vẽ thêm hào âm và dương lên trên sẽ sinh ra bốn cặp (con) khác nhau. Đó chính là tổ hợp của hai hào, tiếng – Trung gọi là “Tứ tượng”.

• Mỗi “Tượng lại sinh ra hai “Quái”, với hai hào dưới cùng giống hệt cha hoặc mẹ (giống tượng ở bên trên), và khi ta vẽ thêm tiếp hào bị âm và hào dương lên trên cùng để phân biệt các quái với “anh chị em” của nó. Như vậy, bát quái đại diện cho số lượng tối đa của khả năng kết hợp âm dương thành các tổ hợp gồm ba “hào”. Nếu tiếp tục các quái theo cách tương tự, chúng ta sẽ được 64 quẻ của Kinh dịch.

Tên gọi các Quái
Các thẻ liên quan: giaphadaiviet