LỄ CẢI TÁNG (Lễ sang tiểu, sửa mộ hoặc dời mộ)

Hôm nay là ngày…. tháng …. năm ……., tại tỉnh……huyện……xã……thôn……..

 Hiển khảo (hoặc tỷ)………………………………………mộ tiền

 Than rằng:

Thương xót cha (hay mẹ)xưa, vắng xa trần thế.

Thác về, sống gửi, đất ba thước phải vùi chôn.

Phách lạc hồn bay, hình trăm năm khó gìn để;

Lúc trước việc nhà bối rối, đặt để còn chưa hợp hướng phương.

Tới nay, tìm đất tốt lành, sửa sang lại, cầu an hình thể.

Rày thân: Phần mộ dời xong, lễ Ngu kính tế.

Hồn thiêng xin hưởng, nguyện cầu vĩnh viễn âm phần.

Phúc để di lưu, phù hộ vững bền miêu duệ.

Cẩn cáo!        

VĂN CÚNG NGÀY LỄ TIẾT TRONG VÒNG TANG

LỄ SÓC, VỌNG (Cúng mồng một và rằm trong vòng tang)

Bài 1:

Than ôi! Cha / mẹ hỡi!

Đi đâu? Về đâu? Con bấy lâu thương nhớ lắm!

Ngày qua tháng lại, nay vừa lễ Sóc tới tuần (hoặc lễ Vọng ngày rằm)

Sớm dạy, tối nằm, tưởng đến tình xưa thăm thẳm.

Sắm sửa bạc lễ kính tiên linh;

Khấn nguyện phụ/ mẫu thân về chứng giám

Ôi! Thương ôi!

Bài 2

Than ôi! Thân phụ / mẫu đi đâu?

Bỏ nơi dương thế, xa lánh bụi trần, tách phần phách thể.

Linh hồn xin về tử lý, để sớm hôm sương khói phụng thờ

Lưng cơm đĩa muối đơn sơ, cúi xin lượng tình hâm hưởng!

Cẩn cáo!

VĂN CÚNG GIỖ

Hôm nay là ngày….tháng….năm….., âm lịch tức ngày…..tháng….năm…………….dương lịch.

Tại (địa chỉ):………………………

Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là………vâng theo lệnh của mẫu thân (nếu là mẹ hoặc phụ mẫu nếu là cha), các chú bác, cùng anh rể, chị gái, các em trai gái dâu rể, con cháu nội ngoại kính lạy.

Nay nhân ngày lễ Chung Thất (lễ Tốt Khốc) theo nghi lễ cổ truyền, có kính cẩn sắm các thứ lễ vật gồm:…………………………..

Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.

Trước linh vị của Hiển:………………… chân linh

Xin kính cẩn trình thưa rằng:

(theo nội dung từng lễ)

Xin kính mời:

Hiển……………………………

Hiển……………………………

Hiển……………………………

Cùng các bị Tiên linh, Tổ Bá, Tổ Thúc, Tổ Cô và các vong linh phụ thờ theo Tiên Tổ cùng về hâm hưởng.

Kính cáo; Liệt vị Tôn thần: Táo Quân, Thổ Công, Thánh sư, Tiên sư, Ngũ tự Gia thần cùng chứng giám và phù hộ cho tòangia được mọi sự yên lành tốt đẹp.

Cẩn cáo!

Các thẻ liên quan: giaphadaiviet, văn