Thêm Cha / Mẹ

Thêm trực tiếp trên màn hình làm việc.

Kích vào dòng “Thêm cha” hoặc Thêm mẹ. sau đó điền đầy đủ thông tin của cha/mẹ

Trường hợp thêm cha/mẹ, cha nuôi/ mẹ nuôi từ màn “thêm quan hệ”

Phải chuột vào thành viên cần thêm cha/mẹ, cha nuôi/mẹ nuôi chọn “Thêm quan hệ”

Chọn quan hệ cần thêm. có thể “Thêm mới” hoặc chọn “Thêm từ danh sách”.

Các bước thực hiện giống với thêm con hoặc thêm vợ.

Trong quá trình sửa dụng nếu cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Điện thoại: (+84 24) 3787 7526 (Từ 8:00 đến 17:30, thứ 2 đến thứ 6)
Email: hotro@giaphadaiviet.com (24/24)

Các thẻ liên quan: giaphadaiviet, phanmemquanlygiapha